Banen gereed: openingstoernooi 30 maart gaat door!

De afgelopen weken is door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om de banen weer speelklaar te maken.

 

 

 

 

 

 

Drie weken geleden leek het daar nog niet op toen de regen, sneeuw en hagel met bakken uit de hemel kwam en er een storm woedde . Nu moet er nog 1 dagje gewerkt worden en dan kunnen we weer gravel snuiven.

 

 

 

 

 

 

 

Dit doen we met het openingstoernooi op zaterdag 30 maart om 13.30 uur. Dan trappen we het zomerseizoen 2019 af met een gezellige toss. Opgeven hoeft niet; iedereen is welkom.

  

Algemene Ledenvergadering 26 maart om 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten. 

Na afloop van de ledenvergadering uitreiking van de competitie-bescheiden voor de senioren teams!
Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 20 november 2018. (bijlage bij de verstuurde mail)
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Stand van zaken overname Stichting Tennishal.
 6. a. Financieel verslag penningmeester.
  De resultaten van het jaar 2018 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester;
  e-mail: A.R.Zijlstra@planet.nlb. Verslag kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing:
  Bestuursleden Janneke Middelkamp en Sjouke de Vries zijn reglementair aftredend (per 01-01-2019) en hebben zich voor de bestuursfuncties van respectievelijk kantinecommissie en beheer complex voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld.
 1. Sluiting.

Het bestuur van TC de Beampipers.

Opgave beampipercup tot 22 maart

Ook dit seizoen organiseren we weer de Beampipercup, een onderling toernooitje voor gemengde teams (senioren) op de maandagavond. De speeldata voor 2019 zijn: 8 april, 15 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni RESERVEDATUM INDIEN EERDERE SPEELDAG VERVALT IVM REGEN, 17 juni laatste avond. 3 juni houden we als commissie achter de hand, mocht op één van de eerdere speeldagen de wedstrijden niet doorgaan.Opgeven kan alleen via het onderstaande e-mailadres: evenementencommissie@beampipers.nl

Verdere informatie kun je vinden in de Nieuwsbrief van februari en maart of op de  site 

De evenementencommissie.