Lidmaatschap

Lid worden van TC de Beampipers?

Dat kan eenvoudig door het aanmeldingsformulier op te vragen door te klikken op lid worden. Je kunt dit formulier vervolgens invullen, printen en, voorzien van handtekening en (liefst digitale) pasfoto, opsturen naar onze ledenadministratie:

A.R.Zijlstra
Skeanewei 16
9212 VC  BOORNBERGUM
06-14639021

of per mail naar ledenadministratie  

Als nieuw lid ontvang je ons bewaarnummer met daarin alle belangrijke informatie over onze vereniging. Verder word je regelmatig via onze digitale nieuwsbrief geïnformeerd over alles wat binnen de vereniging speelt.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Leden mogen zowel padellen als tennissen; hierin wordt geen onderscheid gemaakt.

De contributie bedraagt:

pupillen: (tot en met 12 jaar) € 64,- per jaar
junioren: (vanaf 13 jaar t/m 17 jaar) € 74,- per jaar
senioren: (vanaf 18 jaar) € 119,- per jaar
niet-spelende leden: € 18,50,- per jaar

Nieuwe (spelende) leden betalen eenmalig € 12,- inschrijfgeld. De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het jaar waarin je lid wordt.

Van 1 juni 2022 t/m 31 december 2022 geldt er een speciale actie in verband met de opening van onze padelbanen. Wanneer je vanaf 1 juni lid wordt betaal je gedurende deze periode € 90,– en geen inschrijfgeld. Na de zomervakantie geldt een tarief van € 60,–. vanaf 1 oktober is het tarief €40,–. Vanaf  1 januari 2023 betaal je de dan geldende contributie.

Tennislessen moeten apart worden aangevraagd en het lesgeld is niet bij de contributie inbegrepen. Dit geldt ook voor padellessen. Zie hiervoor de informatie op de pagina van padel en de lessen.

Gezinskorting

Als er meer dan drie leden uit een gezin lid zijn van de vereniging, betaalt het vier­de en volgende lid de helft van de normale contributie, waarbij het tellen begint bij het oudste gezinslid.

Betaling

De contributie wordt bij machtiging in twee termijnen automatisch afgeschreven (eind maart en eind mei van elk jaar).

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen graag schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie ; dit moet plaatsvinden vóór 1 januari van het volgende verenigingsjaar. We stellen het op prijs wanneer je de reden vermeldt.

Nog vragen?

Neem dan contact op met de ledenadministratie

Onze sponsoren

TC de Beampipers