Commissies

Binnen de vereniging is een aantal commissies werkzaam. De meeste commissies worden in het bestuur vertegenwoordigd door hun voorzitter of een van de andere bestuursleden.

Evenementencommissie

Deze commissie organiseert toernooien en andere evenementen, zoals de clubkampioenschappen en interne competities, zoals de Beampipercup. Je kunt contact opnemen met deze commissie via evenementencommissie@beampipers.nl

Leden:

 • Dea Dijkstra
 • Fennelies Waanders
 • Geke Spinder
 • Margriet v.d. Veen
 • Hein Jan Veenstra

Kantinecommissie

De kantinecommissie heeft de zorg voor de organisa­tie in de kantine. Belangrijk hierbij is het opstellen van een rooster voor het vervullen van de bardiensten. Je kunt contact opnemen met deze commissie via bardienst@beampipers.nl

Leden:

 • Ingrid Poorthuis
 • Frieda van Mulken
 • Grietje Nieuwenhuis
 • Marja Bosveld
 • Dine de Vries

Baancommissie

De baancommissie draagt de zorg voor het groot baanonderhoud in het voorjaar en het algemeen onderhoud op en rond het complex met het doel het geheel in zo goed mogelijke staat te houden.

Leden:

 • Gerard Dellepoort
 • Eeuwe Reinders
 • Wim van der Meer
 • Koos de Vries
 • Bart Gietema
 • Sjouke de Vries

Technische Commissie (TC)

De TC organiseert o.a. deelname aan de competitie volgens de richtlijnen van de KNLTB. De TC zet zich tevens in voor een zo optimaal moge­lijke begeleiding van de competitie. Je kunt contact opnemen met deze commissie via technischecommissie@beampipers.nl

Leden:

 • Gerrit de Bruin
 • Ydwine Gietema
 • Jannie Sloot

Redactie/nieuwsbriefcommissie

De redactie zorgt voor de verspreiding van clubinformatie in de informatiegids, de periodieke digitale nieuwsbrief en op de website. Je kunt contact opnemen met deze commissie via redactie@beampipers.nl

Lid:

 • Dea Dijkstra

Onze sponsoren

TC de Beampipers