Organisatie

Bestuur

Het bestuur is door de leden gekozen volgens de geldende reglementen. Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoer­de beleid op de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV wordt twee keer per jaar gehouden, in maart en november. Tijdens deze vergadering kunnen de leden meepraten over het be­leid van de club. Nieuwe ideeën, suggesties maar ook kritiek zijn be­langrijk en dus welkom. Binnen het bestuur zijn de leden verantwoordelijk c.q. aanspreekpunt voor de diverse commissies binnen de vereniging.

Bestuursleden:

Jos Hartwig voorzitter, lid energiecommissie
Betty van Hunnik-Branderhorst secretaris
Ebbe Prins penningmeester
Fred Wiersum lid, onderhoud complex en banen
Geke Spinder lid, communicatie
   

 

Voorzitter voorzitter@beampipers.nl
Secretariaat secretaris@beampipers.nl
Penningmeester 

Ledenadministratie: Martin Drent

penningmeester@beampipers.nl

ledenadministratie@beampipers.nl

Redactie redactie@beampipers.nl
Evenementencommissie evenementencommissie@beampipers.nl
Technische commissie technischecommissie@beampipers.nl
Trainer: Niels de Haan/Jacco Hanewald info@playtennis.nl
contactpersoon hal: Niels de Haan info@playtennis.nl
kantinecommissie bardienst@beampipers.nl 

Clubgegevens

Opgericht 19 maart 1985
Inschrijvingsnr. KvK 40003959
Bondsnummer KNLTB 06734
District KNLTB Noord-Oost
Adres Sportlaan 6
9203 NW Drachten
Tel. clubhuis (0512) – 53 75 44
rekeningnummer vereniging NL17 INGB 0008 4855 65
   

Onze sponsoren

TC de Beampipers