Bouw Padel 2022

Update 19 mei: De banen zijn bespeelbaar vanaf 20 mei!!

18 mei is het kunstgras gelegd. Vandaag, 19 mei zijn de netten opgehangen en, de telbordjes gemonteerd.  Vanaf 20 mei kunnen leden gebruik maken van de banen. Er moeten nog hekken geplaatst worden en ook de verlichting moet nog worden aangesloten. Dit gebeurt in de week van 23 mei. Het kan zijn, dat hierdoor de banen overdag niet gebruikt kunnen worden.

In de periode 21 mei – 10 juni worden een aantal clinics gegeven om leden de gelegenheid te geven kennis te maken met het spelletje padel. Hiervoor is 9 mei een mail aan alle leden verstuurd met een link . Je kunt je hiervoor tot 17 mei opgeven. . Ook vinden vanaf begin juni padellessen plaats. Zie hiervoor onze pagina tennis- en padellessen.

Van 1 juni t/m 31 december 2022 geldt er een speciale actie in verband met de opening van onze padelbanen. Wanneer je vanaf 1 juni lid wordt betaal je gedurende deze periode € 90,– en geen inschrijfgeld. Vanaf  1 januari 2023 betaal je de dan geldende contributie.

 

Op 28 september 2021 heeft een bijzonder ALV plaatsgevonden waar in grote meerderheid is gekozen voor de aanleg van 2 padelbanen. De bouwaanvraag is inmiddels goedgekeurd door de gemeente. 

De padelbouwer heeft in zijn planning staan om de banen in mei 2022 op te leveren.

Er is een bouwcommissie samengesteld die de bouw gaat begeleiden. Deze bestaat uit Jan Willem Visser, Ed van Hunnik, Gerrit van der Meer, Sjouke de Vries en Fred van Wiersum

Daarnaast is er een padelcommissie die allerlei andere praktische zaken gaat oppakken. Deze bestaat uit Gretha van Veen, Dea Dijkstra, Jeroen Krikke, Coby Westra en Geke Spinder.

In februari is er door door een aantal vrijwilligers al heel hard gewerkt aan de voorbereidingen, zodat de bouwer direct kan beginnen. Het snoeiwerk is afgerond. De waterleiding van baan 6 is afgekoppeld en de achtergebleven “stobben” achter baan 5 en 6 zijn uitgegraven en afgevoerd. Er zijn offertes aangevraagd voor camera beveiliging en er zijn voorbereidingen gemaakt voor het elektra-leidingwerk naar baan 6.

10 maart is Padeltotaal gestart met de bouw.

Hier een impressie van de werkzaamheden. Kijk voor meer foto’s op de fotopagina van de website

1e clinics 21 en 22 mei 2022
19 mei: netten opgehangen
12 mei; 2 banen bijna klaar
8 mei; 1 baan bijna klaar
It gjit oan. 2 mei start van de opbouw
het lijkt wel een ijsbaan, zo mooi strak ligt het er bij
betonstorten 8 april 2022
8 april 2022
voorbereidingen betonstorten 25 maart 2022
situatie 20 maart 2022
bossage verwijderd
aanleggen van bekabeling voor de verlichting van de padelbanen
10/3 tegels verwijderen van talud tussen baan 4 en 5
10/3 de gravellaag wordt verwijderd

Onze sponsoren

TC de Beampipers