Activiteiten

Naast het tennis zijn ook de sociale contacten binnen onze vereniging belangrijk. Wij organiseren elk jaar diverse activiteiten voor onze leden, jong en oud, die recht doen aan beide aspecten. Voor de diverse activiteiten kunt u zich, voor zover dit nodig is, inschrijven via de betreffende commissies. Informatie hierover staat in de digitale nieuwsbrief . Zie voor de data waarop de activiteiten plaatsvinden de jaarkalender.

Onze sponsoren

TC de Beampipers