Vrijwilligers werken aan verlengen oefenveld

Vorig jaar is in de ledenvergadering gevraagd of er iets aan het oefenveldje gedaan kon worden. Dit voldoet niet aan de eisen en daardoor wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Het bestuur heeft aan het verzoek gehoor gegeven. Een aantal enthousiaste vrijwilligers is al sinds oktober bezig met het oefenveldje langer te maken. De lengte van het veld wordt 2,40 m. langer en voldoet straks aan de richtlijnen. De werkzaamheden vorderen gestaag; we zijn nu bijna zover dat het beton gestort kan worden. Hierna zal het hekwerk aangepast worden op de nieuwe situatie.

Tegelijk met het veldje wordt er ook aan een platform gewerkt waar later drie warmtepompen komen te staan. Insteek is om het storten van het beton gelijktijdig te laten plaatsvinden. Dit platform bevindt zich tegen het kantine gebouw aan vlakbij onze douches. Het zand van het verhoogde platform moest hiervoor afgegraven worden en afgevoerd. 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en succes met het afwerken.

Onze sponsoren

TC de Beampipers