Uitnodiging ALV 26 november om 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 26 november 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen ALV d.d. 26 maart 2019.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Fusie voorstel vereniging Tennishal met vereniging de Beampipers: Bekrachtiging bestuursbesluit.
 6. Begroting en vaststelling contributie 2020 vereniging De Beampipers
  Deze ligt vanaf 12 november a.s. ter inzage in de bestuurskamer.
  (digitaal exemplaar is op te vragen d.m.v. een verzoek per e-mail aan: a.r.zijlstra@planet.nl)
 7. Indien fusievoorstel wordt aangenomen: begroting tennishal 2020. Deze ligt vanaf 12 november a.s. ter inzage in de bestuurskamer. (digitaal exemplaar is op te vragen d.m.v. een verzoek per e-mail aan: a.r.zijlstra@planet.nl)
 8. Verloting bon ingevulde certificaten verantwoord alcohol schenken
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Bestuur TC de Beampipers

Onze sponsoren

TC de Beampipers