UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 22 maart a.s. om 20.30 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten.

Na afloop van de ledenvergadering uitreiking van de
competitie bescheiden voor de senioren teams!

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 24 november 2015
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. a. Financieel verslag penningmeester
  De resultaten van het jaar 2015 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester;
  e-mail: A.R.Zijlstra@planet.nl
  b. Verslag kascommissie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Het bestuur van TC de Beampipers

 

Onze sponsoren

TC de Beampipers