Uitnodiging algemene ledenvergadering

Geachte leden van de tennisvereniging.

Sinds het uitkomen van de laatste nieuwsbrief welke jullie op 04-11-2016 ontvingen, hebben zich ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de stand van zaken rond de aanschaf van de zonnepanelen. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleidt dat we een agendapunt hebben toegevoegd.

Agenda:
 
1. Opening.
 
2. Notulen ALV d.d. 22 maart 2016.
 
3. Ingekomen stukken.
 
4. Mededelingen.
 
5. Voorstel tot aanschaf van 200 zonnepanelen en aansluitend tot het aangaan van een intentieverklaring tot samenvoeging binnen een periode van 1 jaar van Stichting Tennishal De Beampipers en tc de Beampipers, waarbij de Stichting Tennishal De Beampipers wordt opgeheven.  
 
6. Begroting:  Deze ligt vanaf 15 november a.s. ter inzage in de bestuurskamer. (digitaal exemplaar is op te vragen d.m.v. een verzoek per e-mail:  a.r.zijlstra@planet.nl)
 
7. Vaststelling contributie 2017.
 
8. Rondvraag.
 
9. Sluiting.

Onze sponsoren

TC de Beampipers