Padelbanen gaan door!!

Nadat dinsdag 21 september onder grote belangstelling een voorlichtingsavond werd gehouden over het voorstel voor aanleg van 2 padelbanen op ons tennispark, vond dinsdag 28 september de bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats over dit onderwerp.

Alle leden hebben een mail gehad om de stemprocedure toe te lichten. Er kon digitaal gestemd worden en fysiek op de bijzondere ALV van 28 september. Ook op deze avond zijn leden in grote getale gekomen.

 

De voorzitter, Jos Hartwig, lichtte de stemprocedure nogmaals toe. Een drietal vrijwilligers fungeerde als stemcommissie. Zij controleerden of alle stemmen, zowel digitaal als fysiek, voldeden aan de voorwaarden.

Rond  half 10 kon Jos de verlossende woorden uitspreken dat er in totaal 167 leden gestemd hebben,  waarvan er 28 tegen waren en 139 vóór de aanleg van de padelbanen.

Het bestuur is heel blij dat zoveel leden een dergelijke vernieuwing in onze vereniging ondersteunen en gaat de komende maanden aan de slag om de padelbanen zo spoedig mogelijk te realiseren.

 

de stemcommissie telt de stemmen
applaus voor de uitslag

Onze sponsoren

TC de Beampipers