Oproep voor vrijwilligers!

Al vele jaren heeft onze vereniging een groot bestand aan actieve vrijwilligers. Dat heeft er jaar in jaar uit in geresulteerd dat ons complex er altijd prachtig bij ligt. En dat onze contributie bepaald laag kan worden genoemd. En… dat willen we natuurlijk graag zo houden.

Onze huidige vrijwilligers worden echter toch wel ouder. Logisch en vooral heel fijn dat ze er nog altijd bij zijn en nog volop meedraaien. Maar er vallen daardoor soms wel gaten in dit vrijwilligersbestand en daar maakt het bestuur zich toch wel enige zorgen over. Misschien nog niet direct, maar wel richting de toekomst.

Daarom zijn we van mening dat het nu tijd is om te proberen onze groep vrijwilligers uit te breiden en te verjongen, zodat alle voorkomende werkzaamheden voortgang kunnen blijven vinden.

Vaak horen we “maar ik werk overdag”. Dit is geen enkel probleem . We zijn ook al blij als jullie enkele keren op een zaterdag morgen of –middag een paar uurtjes willen helpen. Dit onder het motto dat vele handen licht werk maken. En het is ook nog heel gezellig. Bovendien kan de bestaande groep de nieuwelingen nog mooi begeleiden.
Als je overdag niet gehinderd wordt door regulier werk dan kun je wellicht nog gemakkelijker zo nu en dan helpen, ook op doordeweekse dag.

Waar gaat het om:

  • Opbouw en opruimen van de banen in voor- en najaar (maart en november)
  • Schilderwerk, hoofdzakelijk in de zomer
  • Soms timmerwerk, ook hoofdzakelijk in de zomer
  • Tuinwerkzaamheden, ook alleen in de zomer
  • Eventuele andere voorkomende klusjes

Hierbij dus doen we een beroep op jullie om je aan te melden als vrijwilliger, zodat het bestand wordt uitgebreid. (Bij overweldigende belangstelling maken we wel een wachtlijst…)
De verdeling van de taken en de begeleiding daarbij zullen we natuurlijk met jullie overleggen.
We hopen dat jullie mee gaan doen!

Voor aanmelding (nieuwe) vrijwilliger, kun je een mail sturen naar bestuurslid Sjouke de Vries (Vriestein@gmail.com) of naar Gerard Dellepoort (g.dellepoort@kpnplanet.nl). Uiteraard kun je hierbij ook je voorkeur aangeven.

Het bestuur.

PS. wanneer je reeds ingeschreven staat als vrijwilliger dan hoef je uiteraard geen actie te ondernemen.

Onze sponsoren

TC de Beampipers