Opgave competitie vóór 20 juni

Zoals al eerder aangekondigd wordt de voorjaarscompetitie verplaatst naar het najaar, van begin september tot en met eind oktober (wk 37 t/m wk 43).

We willen jullie vragen om vóór 20 juni aan te geven of je deze competitie wilt spelen. Graag ook even doorgeven als je dit NIET wilt doen. Dit kan via mail: technischecommissie@beampipers.nl 

Laatste nieuws van de KNLTB over de avondcompetities: 

Om de spreiding van spelers in avondcompetities te vereenvoudigen, worden alle avondcompetities van de KNLTB Competitie 2020 op tijd gespeeld. Dit betekent dat er per wedstrijd één uur getennist wordt en de games worden doorgeteld. Na een uur stopt de partij (en wordt de rally niet afgespeeld). De verkregen stand in games op dat moment is de eindstand van de wedstrijd. Een gelijkspel behoort dus ook tot één van de mogelijkheden.

Zelfde competitiesoorten en klassenopbouw

Voor de verschuiving van de tenniscompetitie geldt dat in het najaar dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Competitiespelers die zich hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie kunnen met hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitie klasse spelen tijdens de Najaarscompetitie. Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangemeld. Ook kunnen teams die niet kunnen of willen deelnemen in het najaar besluiten om niet mee te doen. 

De indeling van teams zoals die gedaan is voor het voorjaar wordt door de KNLTB niet één-op-één overgenomen in het najaar.

Geen promotie of degradatie

Tijdens de tenniscompetitie die verplaatst is naar het najaar zal niet worden gespeeld om promotie of degradatie. Op die manier verliezen de teams, die in het najaar niet kunnen of willen spelen, hun teamrechten niet voor het voorjaar van 2021. Alle teamrechten van de Voorjaarscompetitie 2020 blijven dus geldig voor de inschrijving van volgend jaar. Ook wordt er in het najaar niet gespeeld om promotie of degradatie voor het najaar van 2021. Tijdens de Najaarscompetitie wordt er nooit gespeeld om promotie of degradatie.

Voor nadere info kun je contact opnemen met de technische commissie.

Onze sponsoren

TC de Beampipers