Informatie-avond padel 21 september 20.00 uur

Op veler verzoek houden we op 21 september 2021 in ons clubhuis een informatie avond over het onderwerp: realisatie van twee padelbanen op baan 6 van ons complex  Zowel de overwegingen om padel toe te laten alsmede de plaats van deze banen en de financiële consequenties van deze keus, zullen namens het bestuur worden gepresenteerd door een lid van de padel- onderzoekscommissie.

We nodigen iedereen dan ook uit om met ons hierover in gesprek te gaan. 

Op 28 september om 20.00 uur wordt vervolgens een bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden. Het enige onderwerp is dan de realisatie van twee padelbanen op baan 6 van ons complex en vervolgens een stemming over dit onderwerp. Met andere woorden, er wordt beslist: “willen we wel of geen padelbanen bij de Beampipers.

Naast stemmen op de ALV van 28 september, kan er ook digitaal gestemd worden. Houd je mail in de gaten over hoe dit in zijn werk gaat.

 

het bestuur 

Onze sponsoren

TC de Beampipers