Coronavirus

Ook onze tennisvereniging ontkomt niet aan het treffen van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te  beperken dan wel te voorkomen. Al hoe zeer dit ons ook spijt zien we ons genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen:

We volgen deels het advies van de overkoepelende sportbonden en sluiten ons tenniscomplex tot in eerste instantie 31 maart 2020. Zowel clubhuis (kantine) als de tennishal zijn tot en met die datum dus gesloten. Het in onze laatste nieuwsbrief genoemde openingstoernooi op 28 maart 2020 zal dus ook niet doorgaan.

We verwachten wel ( ijs en wederdienende) dat de buitenbanen op tijd klaar zijn en hopen dat de coronastorm na 31 maart geluwd zal zijn.

Houd voor de actuele ontwikkelingen onze website en/ of nieuwsbrief in de gaten.

We begrijpen dat deze beslissing voor menigeen als teleurstellend kan overkomen, maar we menen als bestuur hierin een juiste beslissing te hebben genomen.

 

Onze sponsoren

TC de Beampipers