Bijzondere ALV 28 september 2021, 20.00 uur

Zoals jullie weten is er op 21 september een informatie avond gehouden over het onderwerp padel. Onder grote belangstelling is opnieuw een presentatie gegeven. Zowel de overwegingen om padel toe te laten alsmede de plaats van deze banen en de financiële consequenties van deze keus zijn toegelicht. Er was uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Stemmen

Volgens ons verenigingsstatuut , vraagt een investering van meer dan € 15.000,- in dit geval padel, goedkeuring van de leden. Voor dit belangrijke besluit willen we alle spelende leden (niet spelende en jeugd leden kunnen volgens ons statuut niet stemmen) in de gelegenheid stellen zijn of haar stem uit te brengen en daarmee aan te geven wel of niet padel toe te laten. Daarom hebben we besloten dat de spelende senior leden ook per e-mail kunnen stemmen. Inmiddels heeft iedereen een mail ontvangen met de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Leden die dat niet willen of kunnen, kunnen op 28 september 2021 persoonlijk hun stem uitbrengen tijdens de bijzondere ALV. Op het dan uitgereikte stembiljet kun je je keuze aangeven. Verzoek om( i.v.m. coronamaatregelen)  voor het invullen van het stembiljet eigen schrijfgerei mee te nemen.     

Op 28 september om 20.00 uur , in ons clubhuis vindt een bijzondere ALV plaats . Daar zal bekend worden gemaakt of de padelbanen gerealiseerd worden of niet.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Inleiding door de voorzitter.
  3. Korte toelichting financiële consequenties padelbanen.
  4. Stemming realisatie padelbanen.
  5. Uitslag stemming:   – e-mail / persoonlijk
  6. Sluiting.

 

 

Onze sponsoren

TC de Beampipers