ALV 29 november 20.00 uur

Dinsdag 29 november as om 20.00 uur vindt de najaars ledenvergadering plaats. Hét moment voor leden om geïnformeerd te worden over alles wat er speelt binnen de vereniging. Zo staat er een verzoek op de agenda aan het bestuur om te onderzoeken of er uitbreiding van 2 padelbanen kan plaatsvinden. Dit is ook hét moment om je ideeën kenbaar te maken aan het bestuur. We nodigen dan ook iedereen uit om dinsdag in ons clubgebouw de vergadering bij te wonen.

Agenda:

1.  Opening.

2.  Notulen ALV d.d. 22 maart 2022.

3.  Ingekomen stukken.

4.  Mededelingen van de voorzitter.

5a. Begroting 2023.
     De benodigde stukken liggen twee weken voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester via e-mail:                            penningmeester@beampipers.nl

5b. Vaststellen contributie

6.  Voorstel rookvrij park

7.  Verzoek (van 20 leden) om haalbaarheid uitbreiding met nog 2 padelbanen te onderzoeken

8.  Rondvraag.

9.  Sluiting

Bestuur tc de Beampipers.

Onze sponsoren

TC de Beampipers