ALV 28 november, 20.00 uur

We nodigen alle leden uit voor de najaars ledenvergadering op dinsdag 28 november in ons clubhuis.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen bijzondere ALV d.d. 25 september 2023.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Mededelingen van de voorzitter.
  5. Voortgang nieuwe padelbanen.
  6. a.  Voorstel van twee leden om in stemming te brengen tot het voortdurend vrij houden van één baan (Padel en Tennis) voor recreatief spelen

     b. Stemming voorstel onder punt 6a.

  1. a. Begroting 2024. De benodigde stukken liggen twee weken voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester;  e-mail: penningmeester@beampipers.nl  

     b. Vaststellen contributie.

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Bestuur

Onze sponsoren

TC de Beampipers