Algemene ledenvergadering 21 november 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 21 november 2017 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten. Speciale aandacht vragen we voor het punt beoogde overname van de tennishal. Een toelichting op dit punt is aan alle leden toegezonden, samen met de Nieuwsbrief.   

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen ALV d.d. 21 maart 2017.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Voorstel tot beoogde overname van de Tennishal.
 6. Begroting:
  Deze ligt vanaf 14 november a.s. ter inzage in de bestuurskamer 
  (digitaal exemplaar is op te vragen d.m.v. een verzoek per e-mail: a.r.zijlstra@planet.nl)
 7. Vaststelling contributie 2018.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Onze sponsoren

TC de Beampipers