Teams en reserves voorjaarscompetitie 2022

Dinsdagmiddag        
         
2de klasse 3e klasse 4e klasse    
Team 1 Team 2 Team 3    
Wilma Zwart Leny Bosma Gellie Visser    
Ada Beijaard Wies Jansma Liskje Jellema    
Jantien van Kleef Betty van Hunnik Marijke Algra    
Alie Kooij Greetje Dijkstra Dine de Vries    
Joukje Hanenburg Jannie de Boer Ellen Feijen    
Reserve: Sietske de Vries Joke Dijksma Frieda van Mulken    
Reserve: Leontine de Laat        
         
Dinsdagavond        
         
1e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse 4e klasse
Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5
Boukje Gietema Hanny Schroor Geke Spinder Willy Smits Anna-Rixt de Boer
Petra Hummel Tineke Erkelens Fennelies Waanders Hendrika Roling Coby Westra
Jestine Gietema Anneke Bakker Marga Spall Christien Kingma Francis Terpstra
Ydwine Gietema Willie Bolding Dieuwke Gerbrandy Angelina Heida Dieke Talsma
Dea Dijkstra Sytske de Boer Anja de Bruin Henriëtte Dijkstra Saskia Kleiker
      Truus Dolstra Femke Hut
reserve: Clementine Dechesne        
Woensdagavond        
         
3e klasse 4e klasse 4e klasse    
Team 1 Team 2 Team 3    
Remko Oost   Rudi Dokter Simon Hornyák    
Jakob Douma Jeroen Krikke Pieter Boonstra    
Eddie Sikkes Hein-Jan Veenstra Teake v.d. Velde    
Martin Dol Gert Keuning Teake de Boer    
Gerrit v.d. Belt Henk Tjassing Pieter Spinder    
  Suard Posthuma      
         
Donderdagochtend        
         
2e klasse        
Team 1        
Gerda v Pelt        
Trieneke Jaarsma        
Jantien v Kleef        
Marijke Ytsma        
Truus vd Meer        
         
Donderdagavond        
         
3e klasse        
Team 1        
Piet de Boer        
Ido Til        
Henk Nouta        
Henk Smit        
Bart Gietema        
Pieter Atsma        
Koos de Vries        
         
Vrijdagavond Gemengd        
         
Hoofd klasse 2e klasse 2e klasse 2e klasse  
Team 1 Team 2 Team 3 Team 4  
Boukje Gietema Hanny Schroor Geke Spinder Bauke Siderius  
Jannie Sloot Gert Keuning Pieter Spinder Yaron de Kleine  
Jan Koehoorn Tineke Erkelens Dea Dijkstra Sanne Hunneman  
Gerrit de Bruin Jeroen Krikke Jos Hartwig Suard Postuma  
  Willie Bolding Sven Spinder Wytske Elzinga  
  Gerrit van de Belt Marga Spall    
         
Vrijdagavond HD/DD        
4e klasse hoofdklasse      
Team 1 Team 1      
Renate Westerink Jan Koehoorn      
Margriet vd Veen Jan Lodewijks      
Alie de Roos René Palsma      
Heidi Veenstra Riano v.d. Belt      
  reserve Gerrit de Bruin      
  reserve Eddie Sikkes      
         
Zaterdag Heren        
Erwin Wijnsma        
Wouter Verhagen        
Sebastiaan van Dijk        
Harry Westerhuis        
         
Zondag junioren 11 t/m 14 Zondag groene competitie      
         
Ander Vieberink  Lauren Lubbers          
Roman Vieberink      Thijs Feringa                 
Senne Stevens           Hidde Herrema        
Carmen Douma         Jaron Lootsma          
Jeffrey Huang (res)             Leonora van Dijk              

Onze sponsoren

TC de Beampipers