Beampipercup 2012

Ook dit jaar wordt natuurlijk weer om de befaamde Beampipercup gespeeld.

Voor onze nieuwe leden: De Beampipercup is een minicompetitie (gemengd dubbel) binnen onze vereniging waarbij iedereen zoveel mogelijk op haar/zijn eigen niveau speelt. De wedstrijden duren circa 1 uur per keer en zijn bedoeld om op een ontspannen manier met wedstrijden binnen de vereniging bezig te zijn. De indeling vindt zo veel mogelijk plaats op sterkte van koppels.
Deelname staat open voor alle seniorleden (dus 18 jaar en ouder).
Na afloop kan men in het clubhuis nog even gezellig napraten.
Geen partner gevonden? Geeft u zich dan op als reservespeler, want de praktijk is dat ook de reserves regelmatig aan spelen toekomen!

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 30 maart 2012:

 • schriftelijk op adres Grasland 102 9205 ES Drachten
 • per email: evenementencommissie@beampipers.nl (hierbij graag ook het bondsnummer van u en van uw partner vermelden: acht cijfers, staat op uw ledenpas).

U kunt zich ook via onderstaand formulier inschrijven

Voor de vakantiegangers onder ons: Indien u tijdens de Beampipercup 3 of meerdere keren niet kunt spelen door afwezigheid, geeft u zich dan op als reserve! Ook dit kan via de website.

De speeldata zijn: 16 april,  23 april, 7 mei, 14 mei, 21 mei,  4 juni, 11 juni,
18 juni en 17 september 2012
(dus altijd op maandag, en wel vanaf 18:45 uur)Het exacte speelschema zal zo spoedig mogelijk na 1 april aanstaande bekend worden gemaakt via de website van de vereniging

Regelement Beampipercup 2012

 1. De wedstrijden dienen altijd gespeeld te worden op de geplande datum en tijd.
 2. Wedstrijdduur is – inclusief inspelen en het vegen van de baan – minimaal 45 en maximaal 60 minuten (afhankelijk van het aantal ingeschreven teams).
 3. De games worden volgens het normale systeem gespeeld:0→15→30→40[→deuce→voordeel/nadeel]→game (dus géén beslissend punt systeem).
 4. Het wedstrijdresultaat wordt bepaald door het verschil tussen de voltooide games. Verschil twee of meer games: winnaar 3 punten, verliezer 0 punten; verschil één game: winnaar 2 punten, verliezer 1 punt; gelijk aantal games: beide partijen 1 punt.
 5. Niet genoteerde uitslagen worden als niet gespeeld beschouwd: beide partijen 0 punten.
 6. Bij verhindering dient u zo spoedig mogelijk zelf een speler van de reservelijst (te zijner tijd te zien op de website en in het clubhuis) te benaderen en niet een vaste speler van de Beampipercup of iemand die zich niet heeft opgegeven voor de Beampipercup. Let met de reservespelers wel op de juiste speelsterkte: de invaller mag wel in een ‘sterkere’ poule spelen, maar niet in een ‘zwakkere’ dan die waarvoor zij/hij is ingedeeld. Lukt dit niet, neem dan contact op met Willy Smits ( 520195), Hendrica Roling ( 514744) of Klaas Kooistra ( 06-51519937). De evenementencommissie probeert dan voor een passende vervanging zorg te dragen.
 7. Indien zonder overleg gespeeld wordt en bovenstaande regel niet juist is toegepast, mondt dit uit in een 0-6 verlies, mits de tegenpartij wel de juiste samenstelling heeft.
  Let er dus op tegen wie u speelt vóórdat de wedstrijd begonnen is!
 8. Er dient – bij vervanging – minimaal één lid van het ingeschreven team te spelen. Zo niet, dan geldt de partij als verloren (6-0). Als beide teams niet aan deze voorwaarde voldoen, worden er geen punten toegekend (er mag uiteraard wel gespeeld worden)
 9. Bij slecht weer wijken wij – alleen in uiterste noodzaak – uit naar de hal. Gezien het beperkte aantal binnenbanen geldt dan een speeltijd van circa 40 minuten. De puntentelling blijft gelijk (zie punt 3). Houd rekening met het juiste schoeisel!
 10. In twijfelgevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de evenementencommissie (op iedere speelavond is minimaal één lid van de evenementencommissie aanwezig)

Met deze spelregels hopen wij de Beampipercup 2012 zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Uiteraard vormt uw medewerking het voornaamste factor voor een succesvolle en gezellige onderlinge competitie in het komende seizoen!

Onze sponsoren

TC de Beampipers