Nieuwsbrief 9.3 2021

 

Van de voorzitter

Afgelopen vrijdag zijn er weer versoepelingen aangekondigd. Zo mogen wij vanaf 5 juni de kantine weer open hebben tot 22.00 uur. Er wordt al heel veel getennist, maar ook voor een gezellige nazit wordt het nu gelukkig weer tijd. Verderop in deze nieuwsbrief geeft de kantinecommissie meer informatie over de bezetting van de kantine.
Inmiddels is de aangekondigde overkapping van ons terras gerealiseerd. Deze moet nog wel op enkele punten worden afgewerkt maar nu al kunnen we er gezellig onder zitten.
De Beampipercup is weer van start gegaan op 31 mei. Dit jaar met 2 speelrondes per avond en een wedstrijdduur van 5 kwartier. Ook de Zomer Challenge van de KNLTB, waarvoor we jullie medewerking hebben gevraagd, start per 1 juni. Er zijn inmiddels een tiental personen voor aangemeld. Nieuwe aanmelding hiervoor is nog steeds mogelijk. Zie de website voor meer informatie over dit onderwerp.
De toernooicommissie is druk bezig het Open 25+ toernooi te organiseren. De inschrijving hiervoor is open gesteld. Het Jakob Meek Klaverbladmakelaarstoernooi, zoals ons toernooi officieel heet, vindt dit jaar plaats van woensdag 25 augustus t/m zondag 29 augustus. Op aanraden van de KNLTB een extra avond (woensdag) ivm corona.  Door deze extra avond kan er meer rust en afstand op het tenniscomplex worden gecreëerd.
Ik besluit met de opmerking dat het nog steeds in de verwachting ligt om vóór de zomervakantie een Algemene Ledenvergadering te houden.
Al met al goede berichten en we zijn blij dat het gewone leven weer een beetje op gang begint te komen.

Jos Hartwig

Naar boven

Kantine weer open; kantinedienst gaat weer begionnen

Vanaf 7 juni mag de kantine weer open. Zowel binnen als buiten mag hiervan gebruik gemaakt worden. Alles wel volgens de geldende regels.
Er is besloten de kantine ‘s avonds te openen van 20.00 – 22.00 uur. 1 Persoon draait kantinedienst per avond. Het rooster zoals dat op de website staat, wordt gevolgd. Door de kantinecommissie wordt bepaald wie van de 2 mensen die ingedeeld staan, de bardienst gaat draaien. Kijk dus goed wanneer je ingedeeld staat. Je krijgt hiervan een herinnering.
Er kan alleen met pin betaald worden. De sleutel moet, zoals gebruikelijk, opgehaald worden bij het sleuteladres.
Afhankelijk van de richtlijnen die gaan gelden ná de zomervakantie, zal het rooster weer zoals normaal (2 personen per avond) worden ingesteld.

De kantinecommissie

Naar boven

Opgave uitgestelde voorjaarscompetitie voor 10 juni

Corona houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De voorjaarscompetitie is helaas afgelast.
De KNLTB organiseert in het najaar van 2021 de KNLTB Competitie 2021.

Speeldata: week 37 tot en met week 43. Dus van 13 september tot en met 31 oktober. Het zijn 7 speeldagen.

Als je belangstelling hebt of nadere info wilt graag contact opnemen met de technische commissie.
Opgave uiterlijk 10 juni 2021 via gerritdebruin@live.nl
TC de Beampipers
Ydwine / Jannie / Gerrit

Naar boven

Dinsdag - TOSS avond

Sinds kort mag er ook weer getosst worden. Elke dinsdagavond zijn de banen gereserveerd voor de toss.

Deze is toegankelijk voor alle seniorleden en begint om 19.00 uur. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom om een balletje te slaan. Opgave is niet nodig. Je kunt op elk half uur instromen. De lidmaatschapskaartjes worden elk half uur door elkaar gehusseld zodat je steeds met en tegen anderen speelt.  Voor nieuwe leden dé gelegenheid om in onze club te ïntegreren.

Naar boven

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen gemengd dubbel, damesdubbel en herendubbel worden, als het vanwege de Coronamaatregelen kan, dit jaar gehouden van:
6 t/m 11 september.
Nadere informatie volgt.

Naar boven

Aanleveren kopij

  • De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor Nieuwsbrief 9.4 is 27 augustusi
  • kopij kan gestuurd worden naar: redactie@beampipers.nl
  • De verschijningsdatum van Nieuwsbrief 9.4 is 3 september 2021

Naar boven

 

Snel naar