Nieuwsbrief 8.7 – november 2020

Van de voorzitter

Normaal gesproken staat in deze nieuwsbrief de agenda voor onze najaarsledenvergadering. Maar beste tennisleden, het bestuur heeft besloten om in deze bijzondere coronatijd geen najaarsvergadering te plannen. Deze ALV staat, wanneer alles normaal is, in het teken van een prognose op het komende tennisjaar. Deze prognose is door de vele onzekerheden van dit moment, niet te maken. Ons clubhuis is ook niet ingericht voor een ALV met meer dan 25 personen. De verenigingsstatuten geven ons de mogelijkheid tot uitstel. We hebben een verplichting van één ALV in maart van het kalenderjaar. Hopelijk kunnen wij op de gebruikelijke wijze een ALV plannen in maart 2021 en onder andere inzicht geven in de corona effecten voor onze vereniging.

Ik kijk terug op een bijzonder tennisseizoen. Eerst een volledige lockdown voor alle tennissers. Daarna een verruiming in mei. De heropening van de kantine half augustus maar inmiddels weer gesloten na een nieuwe lockdown. We hebben gezien dat we geen Beampipercup konden spelen en dat de voorjaarscompetitie werd verplaatst naar het najaar. We kunnen alleen op de buitenbanen spelen als we digitaal afschrijven en 1,5 meter uit elkaar blijven. Toch mogen wij ons als tennissers zeer bevoorrecht voelen ten opzichte van vele andere sporten. Wij kunnen binnen de nieuwe corona maatregelen nog steeds binnen en buiten tennissen. Geen competitie. Maar wel recreatief tennissen. Geen kantine,geen nazit. Natuurlijk, wij hebben ingeleverd. Het gezelligheidsmoment na het sportmoment is verdwenen. Dat voelt als een groot verlies. Immers tennis is voor velen van onze ongeveer 300 leden een sociaal moment. We moeten volhouden. Er komen betere tijden voor onze vereniging. Haak niet af in deze voor ons moeilijk periode en blijf lid van deze prachtige vereniging. De normale aanwas van nieuwe leden, die normaal gesproken in het voorjaar bij onze vereniging binnen komen, is gestokt. Maar dat kunnen we hebben. De vereniging is gezond. Financieel kunnen we ons het een en ander permitteren maar we zullen uiteraard nadeel ondervinden. Normaal zijn de kantine inkomsten en het ledenaantal de belangrijkste financiële pijlers. Daar valt nu een terugval in. Gelukkig krijgen wij van de overheid enige compensatie voor dit verlies.

Tennis in onze hal is op 1 oktober gestart. Gelukkig hebben alle huurders hun contract verlengd. Ook de Dimidomo en de DSO, ondanks het feit dat zij geen competitie kunnen inrichten en alleen op een recreatieve wijze met elkaar (in schema) tennissen. Onze halmanager Tom Vink heeft wel de dorpencompetitie, vrijdagavond competitie en de toss moeten stoppen. Dus ook hier zijn er financiële implicaties.

De recente ontwikkeling m.b.t. de extra maatregelen van 3 november 2020 is, dat de komende veertien dagen er alleen maar het enkelspel gespeeld mag worden. Hopelijk is dit ook echt voor een korte periode van twee weken. Toch blijf ik optimistisch. Wij kunnen nog tennissen en hopelijk na een duidelijke afname van het virus ook weer dubbelen in onze hal.

Door de kantinecommissie, bestuur  en halmanager zijn er looproutes, wachtruimtes en schoonmaakschema’s ingesteld en de ventilatie is op dit moment optimaal zodat u als onze huurder op veilige wijze kunt sporten.

Laten we hopen dat er spoedig weer verruiming komt in de sportmogelijkheden. Houd vooral onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Blijf gezond en pas op elkaar.

Jos Hartwig

Nieuws van de Technische commissie

KNLTB Competitie 2020

Wegens Corona kon de voorjaarscompetitie niet door gaan. De najaarscompetitie werd Competitie 2020. TC de Beampipers deed met 11 seniorenteams en 2 jeugdteams mee.

De start was hoopvol, er kon worden gespeeld, wel met aangepaste regels, maar we konden starten. In het begin waren de kantines nog open, met inachtneming van de 1,5 meter regel verliep het allemaal prima. Toen moesten de kantines dicht, maar we konden nog steeds competitie spelen. Maar op 13 oktober werden de maatregelen weer aangescherpt, met als gevolg directe beëindiging van de competitie. Helaas, maar gezondheid gaat voor alles.

Meerdere teams waren waarschijnlijk kampioen geworden, maar dat ging dus helaas niet door. De huldigingen stonden al gepland maar zijn afgelast.

Voorjaarscompetitie 2021

Ook in 2021 verzorgt de KNLTB weer de voorjaarscompetitie. Althans dat hopen we! Hoe het verder gaat met Corona weet niemand. Maar we gaan er van uit dat het in april 2021 weer kan.

Speeldata: week 14 tot en met week 22. Dus van dinsdag 6 april tot en met zondag 6 juni. Alle speeldata kun je vinden op www.knltb.nl

Als je belangstelling hebt of nadere info wilt graag contact opnemen met de technische commissie.

Opgave uiterlijk 1 december 2020 via: technischecommissie@beampipers.nl of gerritdebruin@live.nl

Samenstelling Technische commissie

De technische commissie is uitgebreid! Ydwine Gietema en Jannie Sloot hebben zich bereid verklaard lid  te worden van de technische commissie. Top!

OLIEBOLLENTOERNOOI

Vanwege de Coronamaatregelen heeft de commissie besloten dat het oliebollentoernooi dit jaar helaas niet door kan gaan. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar met “dubbel grote oliebollen” inhalen.

WEDSTRIJDTRAINING

Op zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur wordt er weer getennist in diverse samenstellingen (volgens de Corona-maatregelen). Hier wordt aandacht door de trainer besteed aan tactiek en positiespel. Per zaterdag mogen maar 12 spelers deelnemen.

Heb je zin om mee te doen, dan dien je je per week aan te melden bij Tom (06-20789428).

MAAK KENNIS MET TENNIS

Er is deze winter weer Maak Kennis Met Tennis gestart op de dinsdag en woensdag. Momenteel zijn er 7 jeugdigen (di 16.00 uur en 8 senioren (di 17.00 uur) gestart. Per november starten 4 senioren (wo 17.00 uur) en daar is nog ruimte voor 4 spelers.

Mocht je iemand weten die graag wil kennis maken met tennis: graag doorsturen naar Tom (info@tennisschoolvink.nl)

GEMENGD-DUBBEL INDOOR TOERNOOI

Het GD-toernooi staat gepland op 2 en 3 januari. Of het door kan gaan, is nog zeer onzeker. De voorbereidingen zullen echter wel getroffen worden en de inschrijving daarvoor gaat de 2e week van november van start.

Van de ledenadministratie

Voor de leden die hun lidmaatschap willen beëindigen.

Afgelopen tennisseizoen was een bijzonder seizoen, veel activiteiten konden om begrijpelijke redenen geen doorgang vinden. Met name de eerste maanden van het seizoen. Competities die afgelast werden, evenals onze Beampipercup en de gezellige nazit welke te vaak node gemist werd.We hopen dat de maatregelen van het afgelopen seizoen geen reden is om het lidmaatschap te beëindigen. Blijf de vereniging trouw en we hopen voor het volgend seizoen op betere tijden.

Mocht u ondanks bovenstaande besluiten om het lidmaatschap toch te beëindigen, dan gelden de volgende spelregels:

  • opzeggen voor 1 januari 2021.
  • schriftelijk en uitsluitend bij de ledenadministratie.

Ane Zijlstra
Skeanewei 16
9212 VC  BOORNBERGUM

of per e-mail: ledenadministratie@beampipers.nl

Wacht niet tot het moment van verschijnen van de jaarlijkse nota, immers dan bent u nog voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd.

Een veel voorkomend misverstand rijst op het moment dat men besluit af te zien van tennislessen voor het nieuwe buitenseizoen. Men gaat ervan uit dat hiermee ook automatisch het lidmaatschap is beëindigd. Dit is dus absoluut niet het geval.

Lidmaatschappen dus niet via onze trainer Tom Vink opzeggen, maar rechtstreeks bij de ledenadministratie.

Voor actuele informatie raadpleeg onze (vernieuwde) website: www.beampipers.nl

 

Aanleveren kopij

  • De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor Nieuwsbrief 8.8 is  5 december 2020
  • redactie@beampipers.nl
  • De verschijningsdatum van Nieuwsbrief 8.8 is 12 december 2020

Onze sponsoren

TC de Beampipers