Lidmaatschap_import

Lid worden van TC de Beampipers?

Dat kan eenvoudig door het aanmeldingsformulier op te vragen door te klikken op lid worden. U kunt dit formulier vervolgens invullen, printen en, voorzien van handtekening en pasfoto, opsturen naar onze ledenadministratie:

A.R.Zijlstra
Skeanewei 16
9212 VC  BOORNBERGUM
06-14639021

Als nieuw lid ontvangt u ons bewaarnummer met daarin alle belangrijke informatie over onze vereniging. Daarnaast ontvangt u regelmatig per mail onze digitale nieuwsbrief .

 

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie bedraagt:

pupillen: (tot en met 12 jaar) € 59,- per jaar
junioren: (vanaf 13 jaar t/m 17 jaar) € 69,- per jaar
senioren: (vanaf 18 jaar) € 114,- per jaar
niet-spelende leden: € 18,50,- per jaar

Nieuwe (spelende) leden betalen eenmalig € 12,- inschrijfgeld. De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het jaar waarin u lid wordt.

Tennislessen moeten apart worden aangevraagd en het lesgeld is niet bij de contributie inbegrepen.

Gezinskorting

Als er meer dan drie leden uit een gezin lid zijn van de vereniging, betaalt het vier­de en volgende lid de helft van de normale contributie, waarbij het tellen begint bij het oudste gezinslid.

Betaling

De contributie wordt bij machtiging in twee termijnen automatisch afgeschreven (eind maart en eind mei van elk jaar).

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen graag schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie ; dit moet plaatsvinden voor 1 januari van het volgende verenigingsjaar. We stellen het op prijs wanneer u de reden vermeldt. 

Nog vragen?

Neem dan contact op met de ledenadministratie

Onze sponsoren

TC de Beampipers