Commissies

Binnen de vereniging is een aantal commissies werkzaam. De commissies worden in het bestuur vertegenwoordigd door hun voorzitter of een van de andere bestuurdleden.

Evenementencommissie

Deze commissie organiseert toernooien en andere evenementen binnen de vereniging. Hierbij kunt u denken aan de clubkampioenschappen en interne competities, zoals de Beampipercup. U kunt contact opnemen met deze commissie via evenementencommissie@beampipers.nl

Leden:

 • Fennelies Waanders
 • Geke Spinder
 • Margriet v.d. Veen
 • Hein Jan Veenstra
 • Dea Dijkstra

Kantinecommissie

De kantinecommissie heeft de zorg voor de organisa­tie in de kantine. Belangrijk hierbij is het opstellen van een rooster voor het vervullen van de bardiensten. U kunt contact opnemen met deze commissie via kantinecommissie@beampipers.nl

Leden:

 • Frieda van Mulken
 • Grietje Nieuwenhuis
 • Marja Bosveld
 • Janneke Middelkamp
 • Dine de Vries
 • Ingrid Poorthuis

Baancommissie

De baancommissie draagt de zorg voor het groot baanonderhoud in het voorjaar en het algemeen onderhoud op en rond het complex met het doel het geheel in zo goed mogelijke staat te houden.

Leden:

 • Gerard Dellepoort
 • Eeuwe Reinders
 • Wim van der Meer
 • Koos de Vries
 • Bart Gietema
 • Sjouke de Vries

Technische Commissie (TC)

De TC organiseert o.a. deelname aan de competitie volgens de richtlijnen van de KNLTB. De TC zet zich tevens in voor een zo optimaal moge­lijke begeleiding van de competitie. U kunt contact opnemen met deze commissie via technischecommissie@beampipers.nl

Leden:

 • Tineke Kamps

Redactie/nieuwsbriefcommissie

De redactie zorgt voor de verspreiding van clubinformatie in de informatiegids, de periodieke digitale nieuwsbrief en op de website. U kunt contact opnemen met deze commissie via redactie@beampipers.nl

Leden:

 • Dea Dijkstra