Nieuwsbrief 7.1 - 2018

Vrijwilligers gezocht

Al vele jaren heeft onze vereniging een groot bestand aan actieve vrijwilligers. Dat heeft er jaar in jaar uit in geresulteerd dat ons complex er altijd prachtig bij ligt. En dat onze contributie bepaald laag kan worden genoemd. En… dat willen we natuurlijk graag zo houden.
Onze huidige vrijwilligers worden echter toch wel ouder.  Logisch en vooral heel fijn dat ze er nog altijd bij zijn en nog volop meedraaien. Maar er vallen daardoor soms wel  gaten in dit vrijwilligersbestand en daar maakt het bestuur zich toch wel enige zorgen over. Misschien nog niet direct, maar wel richting de toekomst.
Daarom zijn we van mening dat het nu tijd is om te proberen onze groep vrijwilligers uit te breiden en te verjongen, zodat alle voorkomende werkzaamheden voortgang kunnen blijven vinden.
Vaak horen we “maar ik werk overdag”. Dit is geen enkel probleem . We zijn ook al blij als jullie enkele keren op een zaterdag morgen of –middag een paar uurtjes willen helpen. Dit onder het motto dat vele handen licht werk maken. En het is ook nog heel gezellig. Bovendien kan de bestaande groep de nieuwelingen nog mooi begeleiden.
Als je overdag niet gehinderd wordt door regulier werk dan kun je wellicht nog gemakkelijker zo nu en dan helpen, ook op doordeweekse dag.
Waar gaat het om:  

  • Opbouw en opruimen van de banen in voor- en najaar (maart en november)
  • Schilderwerk, hoofdzakelijk in de zomer
  • Soms timmerwerk, ook hoofdzakelijk in de zomer
  • Tuinwerkzaamheden, ook alleen in de zomer
  • Eventuele andere voorkomende klusjes

Hierbij doen we dus een beroep op jullie om je aan te melden als vrijwilliger, zodat het bestand wordt uitgebreid. (Bij overweldigende belangstelling maken we wel een wachtlijst…)
De verdeling van de taken en de begeleiding daarbij zullen we natuurlijk met jullie overleggen.
We hopen op veel reacties!
Voor aanmelding (nieuwe) vrijwilliger, kun je een mail sturen naar bestuurslid  Sjouke de Vries (Vriestein@gmail.com) of naar Gerard Dellepoort (g.dellepoort@kpnplanet.nl). Uiteraard kun je hierbij ook je voorkeur aangeven.
Het bestuur.

PS. wanneer je reeds ingeschreven staat als vrijwilliger dan hoef je uiteraard geen actie te ondernemen

Naar boven

Cursus AED

Helaas komt het een enkele keer voor dat er tennissers, tijdens het beoefenen van hun sport, hartproblemen krijgen. Het is van levensbelang dat er door omstanders snel gereageerd wordt. Daarom heeft ook de Beampipers een AED apparaat hangen. Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leden hiermee om kunnen gaan. Er zijn in het verleden al een aantal (herhalings) cursussen gegeven. We denken erover om weer een beginnerscursus te starten. Om te weten te komen om hoeveel belangstellenden het zou gaan, willen we graag een inventarisatie doen hoeveel leden deze beginnerscursus zouden willen volgen. We vragen jullie dan ook om mailtje te sturen aan : secretaris@beampipers.nl met hierin je naam en telefoonnummer, wanneer je hiervoor belangstelling hebt.

Graag dit sturen vóór 30 maart as.

Naar boven

Opgave Beampipercup 2019 voor 22 maart

Ook dit seizoen organiseren we weer de Beampipercup. Het is een onderling tennistoernooi voor gemengde teams. Er wordt in verschillende poules gespeeld, dus ook voor de nog niet zo ervaren tennisser een prima mogelijkheid om wat wedstrijdervaring op te doen.
Er wordt op maandagavond getennist, vanaf 19.00 uur. Er wordt steeds 1 uur gespeeld. Jullie spelen dus van 19.00 – 20.00 uur, 20.00 – 21.00 uur enz. De laatste speelronde begint om 22.00 uur.

Dit jaar zullen we alle rondes vóór de zomervakantie spelen. De speeldata voor 2019 zijn (o.v.b.):
8 april, 15 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni RESERVEDATUM INDIEN EERDERE SPEELDAG VERVALT IVM REGEN, 17 juni  laatste avond.

3 juni houden we als commissie achter de hand, mocht op één van de eerdere speeldagen de wedstrijden niet doorgaan. Ook is het altijd mogelijk om op een avond 2 wedstrijden te spelen.
Op de laatste avond, 17 juni, moeten alle wedstrijden gespeeld zijn en zullen de winnaars bekend worden gemaakt.
De volgende aanvullende regels zijn van toepassing m.b.t. de opgaven.

  • Je kunt je alleen opgeven, dan probeert de evenementencommissie er, na overleg natuurlijk, een tennispartner bij te zoeken.
  • Teams mogen ook uit drie of vier personen bestaan. Dan kun je de samenstelling van je team per keer zelf bepalen en hoeft er niet zo vaak met invallers gewerkt te worden. Het moet natuurlijk wel een gemengd dubbel blijven wat speelt.

Opgeven kan alleen via het onderstaande e-mailadres:
evenementencommissie@beampipers.nl

De sluitingsdatum voor opgave is 22 maart.

EXTRA: graag willen we bij opgave ook jullie 06-nummers hebben, zodat we een groepsapp kunnen maken. Bij uitval, bij voorbeeld in verband met regen, kunnen we zo iedereen eenvoudig tegelijk bereiken. Let wel: deze groepsapp mag alleen gebruikt worden door de evenementencommissie en is niet bedoeld voor ruilen/afzeggen of andere doeleinden. We hopen op veel deelnemers, zodat we er weer vele gezellige maandagavonden van kunnen maken.

De evenementencommissie.

Naar boven

Aanleveren kopij

  • De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor Nieuwsbrief 7.2 is 1 maart 2019
  • De verschijningsdatum van Nieuwsbrief  7.2 is 8 maart 2019

Naar boven

 

Snel naar