Nieuwsbrief 7.4 - 2019

Verzoek invullen test: Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Na het tennissen is het goed toeven in onze kantine.
Onder  het genot van een drankje en soms een hapje is het altijd gezellig.
Om de kantine op deze manier open te houden hebben we jullie hulp nodig.
Als vereniging met kantine is het  namelijk wettelijk verplicht dat alle leden die bardienst doen een certificaat  “Verantwoord Alcohol Schenken” hebben.

Omdat we met alle leden de kantinedienst verzorgen, willen we jullie vragen  een korte test
 ( 15 min) te maken waarna je dat certificaat  ontvangt.

Onder de leden met een certificaat verloten we  tijdens de ALV van november een bon ter waarde van € 50,- van restaurant de Kakelhof.

Via deze link  www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2841 kom je bij de test.

Benodigde gegevens:     Naam barverantwoordelijke :  Marja Bosveld
E-mail barverantwoordelijke : marja.bosveld@gmail.com

Wanneer je het certificaat hebt ontvangen (via de mail) vragen we je deze te mailen naar: secretaris@beampipers.nl
Als iedereen dit doet, kunnen wij voldoen aan de wettelijke verplichting.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

De Kantinecommissie

Naar boven

Veranderingen kantinecommissie

.Na 22 jaar in de kantinecommissie werkzaam te zijn geweest had Selma Kanon aangegeven per januari 2019 hiermee te willen stoppen. Een bijna onwerkelijke situatie voor onze commissie als er iemand gaat verdwijnen die al bijna bij de inventaris hoort.

Selma is jaren medeverantwoordelijk geweest voor de indeling van de kantinediensten, is altijd sleuteladres geweest( en gelukkig blijft ze dat!! ) en wist en weet van de hoed en de rand. Echt weg gaat ze niet , de commissie mag altijd een beroep op haar doen als het zo uitkomt. En dat zal wel eens heel goed uitkomen af en toe!

Niet alleen Selma stapt uit de commissie maar ook Jan van der Meer vond het na 5 jaar welletjes.

Jan van der Meer is bij iedereen bekend als de man die de herinneringen stuurde en erop aandrong dat een ieder zelf een eventuele ruiling moest verzorgen. Soms heb je leden die in de veronderstelling leven dat er blikken met invallers opengetrokken kunnen worden ……maar dan moest je niet bij Jan zijn! Een kleine corrigerende reactie was dan het gevolg.

Inmiddels is de commissie uitgebreid met Ingrid Poorthuis en Marja Bosveld.
Vorige maand is op gepaste wijze van Selma en Jan  afscheid genomen tijdens een gezellige avond met de voltallige commissie.

Selma en Jan, heel erg bedankt voor alle gezelligheid en plezier in al die jaren en natuurlijk voor  alles wat jullie voor onze club de Beampipers hebben gedaan.

De commissie gaat jullie missen.
Bestuur en Kantinecommissie

Naar boven

Nieuws van de energiecommissie

Eén van de aangekondigde energiebesparende maatregelen is onlangs uitgevoerd. De huidige warmwaterinstallatie was na 20 jaar dringend aan vervanging toe.
Er zijn 6 grote panelen op het dak van het clubhuis geplaatst, waarmee de zon voor onze warmwatervoorziening zorgt.
We hopen met deze installatie weer een aanzienlijk aantal m3 gas te besparen.
Op deze installatie is een subsidie verleend van 2400,-- eu.

Naar boven

Clubkampioenschappen senioren 2019

Dit jaar willen we, net als vorig jaar, de clubkampioenschappen in 1 week houden.
We gaan dus van maandag 16 september t/m vrijdag 20 september, met een uitloop naar zaterdag 21 september de clubkampioenschappen HD, DD en GD houden.
Je kunt je maximaal voor 1 onderdeel opgeven.
Opgave via e-mail naar : evenementencommissie@beampipers.nl vóór 7 september!

De evenementencommissie.

Naar boven

Najaarscompetitie

Ook in 2019 verzorgt de KNLTB weer de najaarscompetitie. Speeldata: week 37 tot en met week 43. Dus van 10 september tot en met 22 oktober. Er zijn zeven speeldagen en in de herfstvakantie wordt gewoon doorgespeeld !

Als je belangstelling hebt of nadere info wilt, neem dan contact op met de technische commissie: e.kamps@hetnet.nl  Opgave uiterlijk 25 juni 2019 via dit mailadres!

Naar boven

Opgave open toernooi

Het Jacob Meek Klaverblad Makelaars open senioren dubbel toernooi is van donderdag 29 augustus t/m zondag 1 september 2019.
Inschrijving vindt plaats via www.toernooi.nl en sluit op 11 augustus.

Contactpersoon toernooi en inschrijving: Ydwine Gietema, E-mail:ygietema@yahoo.com

Naar boven

Aanleveren kopij

  • De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor Nieuwsbrief 7.5 is 23 augustus 2019
  • De verschijningsdatum van Nieuwsbrief  7.5 is 30 augustus 2019

Naar boven

 

Snel naar