Nieuwsbrief 8.1 2019

Uitnodiging algemene ledenvergadering 18 februari 2020

Graag nodigen we u uit voor de "Algemene Ledenvergadering" op dinsdag 18 februari 2020 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten.
Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen ALV d.d. 26 november 2019.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Fusie vereniging T.C. de Beampipers met vereniging Tennishal.
 6. a. Financieel verslag penningmeester.
  De resultaten van het jaar 2019 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester;
  e-mail: penningmeester@neampipers.nl
  b. Verslag kascommissie.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.
NB: Uitreiking van de competitie-bescheiden voor de senioren teams op woensdag
25 maart a.s. om 20.00 uur!

Naar boven

Opgave Beampipercup 2020 voor 18 maart

Ook dit seizoen organiseren we weer de Beampipercup.
De Beampipercup staat open voor alle seniorleden van de Beampipers,
Het is een onderling tennistoernooi voor gemengde teams. Er wordt in verschillende poules gespeeld, dus ook voor de nog niet zo ervaren tennisser een prima mogelijkheid om wat wedstrijdervaring op te doen.
Er wordt op maandagavond getennist, vanaf 19.00 uur. Er wordt steeds 1 uur gespeeld. Jullie spelen dus van 19.00 – 20.00 uur, 20.00 – 21.00 uur enz. De laatste speelronde begint om 22.00 uur.
Ook dit jaar zullen we alle rondes vóór de zomervakantie spelen.
De speeldata voor 2020 zijn dan nu ook (o.v.b.):

6 april, 20 april, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 8 juni, 15 juni RESERVEDATUM INDIEN EERDERE SPEELDAG VERVALT IVM REGEN, 22 juni  laatste avond.

17 juni houden we als commissie achter de hand, mocht op één van de eerdere speeldagen de wedstrijden niet doorgaan. Ook is het altijd mogelijk om op een avond 2 wedstrijden te spelen.
Op de laatste avond, 22 juni, moeten alle wedstrijden gespeeld zijn en zullen de winnaars bekend worden gemaakt.

De volgende aanvullende regels zijn van toepassing m.b.t. de opgaven.

 1. Je kunt je alleen opgeven, dan probeert de evenementencommissie er, na overleg natuurlijk, een tennispartner bij te zoeken.
 2. Teams mogen ook uit drie of vier personen bestaan. Dan kun je de samenstelling van je team per keer zelf bepalen en hoeft er niet zo vaak met invallers gewerkt te worden. Het moet natuurlijk wel een gemengd dubbel blijven wat speelt.

Opgeven kan alleen via het onderstaande e-mailadres:
evenementencommissie@beampipers.nl
De sluitingsdatum voor opgave is 18 maart.
Geef bij de opgave je naam, de naam van je tennispartner(s) en jullie 06-nummers door.

We hopen op veel deelnemers, zodat we er weer vele gezellige maandagavonden van kunnen maken.

Naar boven

Bardienstboekje gaat digitaal

Twee keer per jaar ontvangen jullie het boekje met de geplande bardiensten in de brievenbus.
Graag willen wij dit boekje vervangen door een digitale versie, omdat de organisatie van het boekje veel tijd en energie met zich meebrengt.
Deze digitale, printbare versie wordt ook twee maal per jaar via de e-mail verstuurd.
Om deze overgang soepel te laten verlopen, willen wij voor leden die toch graag een versie op papier ontvangen, deze mogelijkheid nog aanbieden.
Indien je de geplande bardiensten deze keer nog graag op papier ontvangt, stuur dan een reactie naar bardienst@beampipers.nl

Degenen die niet reageren ontvangen begin maart een digitaal overzicht.

Naar boven

Nieuwe e-learning Verantwoord Alcohol Schenken

In het najaar is de kantinecommissie een actie gestart om zo veel mogelijk leden het certificaat “Verantwoord Alcohol Schenken” te laten behalen.
Er is een grote sprong gemaakt in het aantal certificaten, maar we zijn er nog niet.
Zeker niet omdat we als vereniging verplicht zijn minstens één persoon met behaald certificaat in de kantine aanwezig te hebben tijdens opening.
Momenteel hebben van de 325 actieve leden 75 een certificaat.
Graag doen wij hierbij weer een oproep tot het behalen van het certificaat.
De e-learing en de toets zijn vanaf 1 januari  2020 vernieuwd en een stuk gebruiksvriendelijker.
Als je het certificaat hebt behaald stuur dit dan door naar bardienst@beampipers.nl

Succes met het behalen van het certificaat.

Om direct naar de toets te gaan klik dan de volgende link aan.
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Zie ook  het bericht van de NOC-NSF
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/01/nieuwe-gratis-e-learning-verantwoord-alcohol-schenken-voor-medewerkers-sportkantines

Naar boven

Oude tennisballen niet weggooien

Hierbij een verzoek aan iedereen om je oude tennisballen niet in de prullenbak te gooien, maar in de ton die in de kantine staat.
Deze ballen worden namelijk hergebruikt door een hondenvereniging. Namens deze vereniging vast bedankt.

Naar boven

Veneboer Sport2000 GD25+ toernooi

Begin januari heeft er weer een editie plaatsgevonden van het GD toernooi in onze hal.
Het aantal inschrijvingen viel helaas wat tegen, maar desondanks was het een geslaagd toernooi.

De winnaars in de verschillende categorieën waren:

GD5: Jan Koehoorn en Boukje Gietema (Beampipers)
GD6: Gerrit en Anja de Bruin (Beampipers)
GD7: Geert vd Veen en Boukje Bouma (Wijnjewoude)
GD8: Marco de Kleine en Anneke van Veen (Boornbergum)

Streven is om volgend jaar in elke categorie meerdere poules te kunnen maken, zodat er echte finales gespeeld kunnen worden.

Naar boven

Jonge jeugd actief bij toernooitjes

We hebben nu een hele leuke groep jonge tennissers die het leuk vinden toernooitjes te spelen.
Zo doen ze bijna allemaal mee met het eigen Winter-Jeugd-Event (eens per maand), maar zijn een aantal ook actief geweest in Meppel en Heerenveen.
Ook de deelname aan de Tenniskidscompetitie is bemoedigend in de categorie “Rood” (miniveld),  “Groen” (groot veld/aangepaste bal) en “Geel” (groot veld/gewone bal).
Helaas waren er te weinig kinderen in “Oranje” om een team te kunnen maken, maar dat zal volgend seizoen waarschijnlijk geen probleem zijn, omdat de “Roodkids” doorgroeien naar “Oranje”.

Ga zo door!

Naar boven

Zomertraining 2020

Zin om je techniek en tactiek (weer) wat aan te scherpen, dan is het volgen van tennislessen de beste manier.
De inschrijving hiervoor is weer begonnen.
Op woensdag en donderdag kan er getraind worden in de middag- en avonduren.

In de ochtenden zijn meer mogelijkheden (zie inschrijfformulier). Hiervoor is de grootte van de groep en het aantal lessen in overleg te bepalen.

Naar boven

Aanleveren kopij

 • De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor Nieuwsbrief 8.2 is 1 maart 2020
 • De verschijningsdatum van nieuwsbrief  8.2 is 6 maart 2020

Naar boven

 

Snel naar