Zonovergoten dag tijdens Sportlaan Sport!

Zaterdag 20 april openden alle sportverenigingen aan de Sportlaan hun deuren tijdens een gezamenlijk georganiseerde sportdag. Het mooie weer zorgde ervoor dat er veel publiek was. Er was een caroussel opgezet waarbij je langs alle sportverenigingen kon gaan en een stempel kon verdienen. Een volle stempelkaart leverde een leuke bidon op. Ook onze tennisvereniging werd goed bezocht. Tom, een aantal jeugdleden en andere vrijwilligers deden leuke tennisspelletjes en je kon de snelheid van je service meten in de nieuwe oefenhoek. Een fanfare kwam bij alle verenigingen langs om een deuntje te spelen. Kortom, het was een geslaagd evenement. Hieronder een impressie

Geslaagde ontbijttoss

Woensdag 3 april werd weer de traditionele ontbijttoss georganiseerd. 41 Beampipers hebben genoten van een goedverzorgd ontbijt, veel gezelligheid en, niet in de laatste plaats, van de  dames van de kantinecommissie die kleding van onze sponsor Veneboer mochten laten zien.
Het geheel werd omlijst door bloemetjes op tafel, een boeket op de bar en planten op de terrastafels. Deze waren gesponsord door Tuindorado; bedankt daarvoor!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het ontbijt en de show zijn er nog 3 banen buiten bespeeld op een prachtig graveltapijt. Ook binnen is het nog lang gezellig geweest. De organisatie kon met een tevreden gevoel om half twee de deuren sluiten. Meer foto’s vind je onder het kopje foto-albums

 

 

 

 

 

Start competitie 6 april

Deze eerste week van april wordt alweer druk geoefend op de buitenbanen. De competitiewedstrijden starten dan ook al zaterdag 6 april as. om 13.30 uur. Vind je het leuk om eens te kijken bij (andere) competitiewedstrijden, dan kun je een overzicht van de thuiswedstrijden vinden onder het kopje competitie, overzicht thuiswedstrijden. Supporters zijn altijd van harte welkom.

 

Banen gereed: openingstoernooi 30 maart gaat door!

De afgelopen weken is door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om de banen weer speelklaar te maken.

 

 

 

 

 

 

Drie weken geleden leek het daar nog niet op toen de regen, sneeuw en hagel met bakken uit de hemel kwam en er een storm woedde . Nu moet er nog 1 dagje gewerkt worden en dan kunnen we weer gravel snuiven.

 

 

 

 

 

 

 

Dit doen we met het openingstoernooi op zaterdag 30 maart om 13.30 uur. Dan trappen we het zomerseizoen 2019 af met een gezellige toss. Opgeven hoeft niet; iedereen is welkom.

  

Algemene Ledenvergadering 26 maart om 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten. 

Na afloop van de ledenvergadering uitreiking van de competitie-bescheiden voor de senioren teams!
Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 20 november 2018. (bijlage bij de verstuurde mail)
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Stand van zaken overname Stichting Tennishal.
 6. a. Financieel verslag penningmeester.
  De resultaten van het jaar 2018 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester;
  e-mail: A.R.Zijlstra@planet.nlb. Verslag kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing:
  Bestuursleden Janneke Middelkamp en Sjouke de Vries zijn reglementair aftredend (per 01-01-2019) en hebben zich voor de bestuursfuncties van respectievelijk kantinecommissie en beheer complex voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld.
 1. Sluiting.

Het bestuur van TC de Beampipers.