Oproep voor vrijwilligers!

Al vele jaren heeft onze vereniging een groot bestand aan actieve vrijwilligers. Dat heeft er jaar in jaar uit in geresulteerd dat ons complex er altijd prachtig bij ligt. En dat onze contributie bepaald laag kan worden genoemd. En… dat willen we natuurlijk graag zo houden.

Onze huidige vrijwilligers worden echter toch wel ouder. Logisch en vooral heel fijn dat ze er nog altijd bij zijn en nog volop meedraaien. Maar er vallen daardoor soms wel gaten in dit vrijwilligersbestand en daar maakt het bestuur zich toch wel enige zorgen over. Misschien nog niet direct, maar wel richting de toekomst.

Daarom zijn we van mening dat het nu tijd is om te proberen onze groep vrijwilligers uit te breiden en te verjongen, zodat alle voorkomende werkzaamheden voortgang kunnen blijven vinden.

Vaak horen we “maar ik werk overdag”. Dit is geen enkel probleem . We zijn ook al blij als jullie enkele keren op een zaterdag morgen of –middag een paar uurtjes willen helpen. Dit onder het motto dat vele handen licht werk maken. En het is ook nog heel gezellig. Bovendien kan de bestaande groep de nieuwelingen nog mooi begeleiden.
Als je overdag niet gehinderd wordt door regulier werk dan kun je wellicht nog gemakkelijker zo nu en dan helpen, ook op doordeweekse dag.

Waar gaat het om:

  • Opbouw en opruimen van de banen in voor- en najaar (maart en november)
  • Schilderwerk, hoofdzakelijk in de zomer
  • Soms timmerwerk, ook hoofdzakelijk in de zomer
  • Tuinwerkzaamheden, ook alleen in de zomer
  • Eventuele andere voorkomende klusjes

Hierbij dus doen we een beroep op jullie om je aan te melden als vrijwilliger, zodat het bestand wordt uitgebreid. (Bij overweldigende belangstelling maken we wel een wachtlijst…)
De verdeling van de taken en de begeleiding daarbij zullen we natuurlijk met jullie overleggen.
We hopen dat jullie mee gaan doen!

Voor aanmelding (nieuwe) vrijwilliger, kun je een mail sturen naar bestuurslid Sjouke de Vries (Vriestein@gmail.com) of naar Gerard Dellepoort (g.dellepoort@kpnplanet.nl). Uiteraard kun je hierbij ook je voorkeur aangeven.

Het bestuur.

PS. wanneer je reeds ingeschreven staat als vrijwilliger dan hoef je uiteraard geen actie te ondernemen.

Oliebollentoernooi was weer gezellig

 

 

 

Vrijdagmiddag 28 december was het weer zover; het traditionele oliebollentoernooi. Hoewel er iets minder deelnemers dan vorig jaar waren, was het er niet minder gezellig om. Er waren 3 poules en alle deelnemers speelden in ieder geval 5 wedstrijdjes. Ondertussen werden er door Agnes, Marga, Dine en Margriet heerlijke olie/krentenbollen en appelflappen gebakken die gretig aftrek vonden. Per poule was er een prijs voor degene met de meeste punten. Ook was er een poedelprijs voor degene met de minste punten. Aan de dankbare blikken van de prijswinnaars te zien, was het de moeite waard geweest om hiervoor te strijden. Al met al was het weer een geslaagde middag. Voor een sfeerimpressie kijk bij het foto-album op de website.

 

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 17.00 uur

Op vrijdag 4 januari as. willen we graag het glas met jullie heffen op een sportief en gezond (tennis)jaar 2019. Jullie zijn van harte welkom van 17.00 – 18.30 uur in ons clubhuis.

Het bestuur

Oliebollentoernooi 28 december

Op vrijdagmiddag 28 december, van 13.00 – 17.00 uur wordt het jaarlijkse oliebollen/tosstoernooi georganiseerd. Verzoek is om je tennispasje mee te nemen. Kosten: 5,00 euro. Graag contant betalen (geen pin deze keer).

Opgave tot 15 december via de inschrijflijst op de deur van de kantine of mail naar: fennelies@hotmail.nl

Tot dan! De oliebollencommissie: Dine, Marga, Fennelies, Agnes

Vrijwilligers werken aan verlengen oefenveld

Vorig jaar is in de ledenvergadering gevraagd of er iets aan het oefenveldje gedaan kon worden. Dit voldoet niet aan de eisen en daardoor wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Het bestuur heeft aan het verzoek gehoor gegeven. Een aantal enthousiaste vrijwilligers is al sinds oktober bezig met het oefenveldje langer te maken. De lengte van het veld wordt 2,40 m. langer en voldoet straks aan de richtlijnen. De werkzaamheden vorderen gestaag; we zijn nu bijna zover dat het beton gestort kan worden. Hierna zal het hekwerk aangepast worden op de nieuwe situatie.

Tegelijk met het veldje wordt er ook aan een platform gewerkt waar later drie warmtepompen komen te staan. Insteek is om het storten van het beton gelijktijdig te laten plaatsvinden. Dit platform bevindt zich tegen het kantine gebouw aan vlakbij onze douches. Het zand van het verhoogde platform moest hiervoor afgegraven worden en afgevoerd. 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en succes met het afwerken.