Update 1 april: Maatregelen verlengd: sportclubs blijven dicht t/m 28 april

Hierbij de update van de KNLTB. Zoals bekend zijn de maatregelen door de regering verlengd t/m 28 april.  Daarom mogen er t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. We realiseren ons dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen, maar trekken één lijn met…lees verder
Update 27/3 Coronavirus: wat betekenen de maatregelen voor trainingen en competities na 6 april

De KNLTB heeft een update geplaatst over het Coronavirus waar wij ons uiteraard aan conformeren. Hierbij de tekst van de KNLTB. Het kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus op maandag 23 maart jl. nieuwe maatregelen getroffen. Bijeenkomsten en evenementen met vergunnings- en meldplicht zijn nu verboden tot 1 juni. Voor sportclubs en dus…lees verder
Update ontwikkelingen coronavirus.

Vandaag zijn we door de KNLTB op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkeling omtrent het coronavirus. De gevolgen voor onze tennisverenging lezen jullie in onderstaande tekstblokken. Voor de competitieteams houdt dit in dat de uitreiking van de competitiebescheiden op de geplande datum 25 maart 2020 20.00 uur niet doorgaat. De teamcaptains worden tevens per mail op de…lees verder
Coronavirus

Ook onze tennisvereniging ontkomt niet aan het treffen van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te  beperken dan wel te voorkomen. Al hoe zeer dit ons ook spijt zien we ons genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen: We volgen deels het advies van de overkoepelende sportbonden en sluiten ons tenniscomplex tot…lees verder
ALV 18 februari 2020 om 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 18 februari 2020 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten. Agenda: Opening. Notulen ALV d.d. 26 november 2019 Ingekomen stukken. Mededelingen. Fusie vereniging T.C. de Beampipers met vereniging Tennishal. a. Financieel verslag penningmeester.     De…lees verder
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 3 januari 17.00 uur

Op vrijdag 3 januari as. willen we graag het glas met jullie heffen op een sportief en gezond (tennis)jaar 2020. Jullie zijn van harte welkom van 17.00 – 18.30 uur in ons clubhuis.
Zeer geslaagd oliebollentoernooi

Het jaarlijkse oliebollentoernooi vond dit keer op een zaterdag plaats. Gezien het feit dat er zelfs een wachtlijst was, kan geconcludeerd worden dat de Beampipers deze dag zeer waarderen. Er was dan ook een opkomst van 36 personen. Iedereen werd weer verwelkomd in een gezellig tentje waar de oliebollenbakkers Agnes, Marga en Dine iedereen trakteerde…lees verder
Voor overige berichten kunt u kijken bij Nieuws